Hoćete li ove školske godine ići na natjecanje?
DA, iz jednog predmeta 25,0%
 
DA, iz dva predmeta 14,8%
 
DA, iz tri i više predmeta 25,4%
 
NE 34,8%
 
Ukupno glasova: 555
Zatvori prozor