Hoćete li ići na natjecanje ove školske godine?
DA, iz jednog predmeta 0%
 
DA, iz dva predmeta 0%
 
DA, iz tri i više predmeta 0%
 
NE 0%
 
Ukupno glasova: 0
Zatvori prozor