Hoćete li ići na natjecanje ove školske godine?
DA, iz jednog predmeta 33,3%
 
DA, iz dva predmeta 13,9%
 
DA, iz tri i više predmeta 16,7%
 
NE 36,1%
 
Ukupno glasova: 36
Zatvori prozor